changdobels hemsida laddas nu Changdobels ikon loader

Laddar Changdobels

Changdobels Integritetspolicy

25 Maj, 2018

Vi värnar om din personliga integritet

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk levande person.

Det är viktigt för oss på Changdobels att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss, då ditt förtroende är viktigt för oss. Vi strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd och vi vidtar åtgärder för att se till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss.

Denna integritetspolicy beskriver hur Changdobels behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. När och varför vi använder dem, vad vi använder dem till, vilka vi lämnar ut dem till och hur vi lagrar dina personuppgifter.

Viktigt att du vet att vi aldrig säljer vidare information om dig eller lämnar ut personuppgifter till obehörig tredje part. Information lämnas endast ut till våra externa behöriga IT-leverantörer och samarbetspartners.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Changdobels Hundcenter AB, org. nr 559391-0093, med adress Prästgårdsvägen 55, 187 75 Täby, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

När och varför behandlar vi personuppgifter

Changdobels samlar in och lagrar personuppgifter om dig som intressent, kund eller kontoinnehavare för att kunna administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna och ge dig bästa möjliga upplevelse. Denna information behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ert konto, hantera ett ärende och för att fullgöra våra förpliktelser mot dig vid köp, fakturering och support. De personuppgifter vi samlar in behövs även för att lämna information, direktmarknadsföring (som går att avregistrera sig från) och för att följa lagstiftning, som exempelvis bokföringslagen.

Om något händer med din hund behöver vi personuppgifter för att kunna erbjuda utökad service, såsom veterinärhjälp och hämtning/lämning vid exempelvis en nödsituation.

Changdobels är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • du gör en intresseanmälan till någon av våra hunddagisenheter
 • du ingår ett avtal med någon av våra enheter
 • du skapar ett konto, bokar en tjänst eller köper en vara på vår hemsida
 • du har en fråga eller kontaktar oss
 • du besöker vår hemsida och accepterar cookies
 • du gör en jobbansökan till någon av våra enheter
 • du köper en vara eller tjänst på någon av våra enheter

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kund till Changdobels

Changdobels samlar in och behandlar dessa personuppgifter om dig vid köp och vid kontakt med vår support:

 • Namn och personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress

Kontoinnehavare på Changdobels

För dig som är kontoinnehavare samlar Changdobels in och behandlar dessa personuppgifter:

 • Namn och personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-post)
 • Användarnamn
 • Bokningsinformation (bokningsnummer, betalmetod, kommande bokningar och bokningshistorik)
 • IP-adress

Intressent till Changdobels

Changdobels samlar in och behandlar nedanstående personuppgifter om dig som gör en intresseanmälan till din hund på Changdobels:

 • Namn
 • Telefonnummer och e-post
 • IP-adress

När du söker jobb på Changdobels

Changdobels samlar in och behandlar nedanstående personuppgifter om dig när du gör en jobbansökan på Changdobels hemsida:

 • Namn och födelsedatum
 • Telefonnummer och e-post
 • Adress
 • IP-adress

Lagliga grunderna för Changdobels behandling av dina personuppgifter

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs enligt GDPR att det finns en laglig grund som stöd. För att behandla personuppgifterna krävs en rättslig förpliktelse, intresseavvägning, ett avtal eller samtycke från dig.

Changdobels behandlar personuppgifter om dig för att kunna fullgöra avtalet med dig som kontoinnehavare eller kund. Detta görs bland annat för att kunna genomföra köp, bokningar och fullfölja våra åtaganden mot dig.

Vi behandlar även personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Detta för att kunna sammanställa statistik för analys, utveckla vår verksamhet och rutiner, skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Changdobels behandlar inga känsliga personuppgifter och gör ingen profilering med stöd av en intresseavvägning.

Changdobels behandlar bl.a. personuppgifter för att uppfylla bokföringlagens krav, vilket utgör en rättslig förpliktelse.

Utöver de ovannämnda lagliga grunderna begär Changdobels alltid ett samtycke till vår behandling av personuppgifter innan en intresseanmälan, bokning, köp, skapande av konto, jobbförfrågan och kontakt med oss via Changdobels hemsida.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vid utveckling av system och användning av vissa program delar vi dina personuppgifter med leverantörer till Changdobels. Leverantörerna har motsvarande skyldighet gällande behandlingen av personuppgifterna.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Changdobels sparar personuppgifter om dig så länge det finns kundrelation, jobbrelation eller är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vid avtalets upphörande kommer Changdobels radera, alternativt anonymisera dina uppgifter inom skälig tid efter uppsägning, om ingen annan lag säger något annat. Vid avslutad relation kan vi lagra personuppgifter som bevismaterial baserat på en intresseavvägning ifall problem skulle uppstå. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Changdobels sparar personuppgifter om kunder i högst 36 månader efter att ett avtal har avslutats, köp eller bokning har gjorts eller efter annan interaktion med Changdobels. Uppgifter om kontoinnehavare hos Changdobels sparas så länge ett konto finns på Changdobels.

Vi skyddar dina personuppgifter

Changdobels har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter. Våra system är skyddade med behörighetsstyrning, använder brandvägg och är krypterade mellan enheter. Andra former av personuppgifter, såsom dokument och listor är endast tillgängliga för de medarbetare som behöver tillgång till dem.

Cookies

När du besöker Changdobels hemsida använder vi cookies, du hittar mer info om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Dina rättigheter

Du som har registrerade personuppgifter hos Changdobels har flera rättigheter du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag på din personuppgifter kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl. Du har också rätt att få dina uppgifter korrigerade och har rätt att bli glömd såvida inte personuppgifterna behövs för att fullgöra avtalet eller om någon lag säger annat, samt om det baseras på en intresseavvägning.

Kontaktperson

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy, hur vi jobbar med dina personuppgifter, om du vill ha ett registerutdrag, ändra personuppgifter eller vill bli glömd. Se kontaktinformation till oss nedan:

Changdobels Hundcenter AB
Prästgårdsvägen 55, 187 75 Täby
gdpr@changdobels.se

Vill ni ha ett registerutdrag, bli glömd, eller har fråga om hur Changdobels jobbar med personuppgifter? Kontakta gdpr@changdobels.se