changdobels hemsida laddas nu Changdobels ikon loader

Laddar Changdobels

Vad är en hundfysioterapeut?

Changdobels Magasin

Av 2 feb, 2018

Vad är hundfysioterapi?

Hundfysioterapi innefattar en rad olika behandlingar där hundens muskler, skelett & leder är i fokus och kan vara både rehabilitering och friskvård. Det kan enkelt sägas vara sjukgymnastik för hundar.

När behöver din hund fysioterapi?

Alla hundar mår bra av hundfysioterapi och har rätt till en optimal hälsa! 

Friskvård

Allt som hjälper din hund att hålla sig frisk räknas som friskvård. Exempel på friskvård som en hundfysioterapeut kan hjälpa dig med är förebyggande behandlingar, träning och kosthållning.

Hårt arbetande hundar som används för till exempel tävling & jakt behöver regelbunden träning och hjälp precis som oss att hålla musklerna i god form.

En hundfysioterapeut kan hjälpa dig med bla skadeförebyggande träning och åtgärder för att din hund ska kunna prestera optimalt.

Tyvärr så får även sällskapshundar problem pgr av för lite eller för ensidig motion, dålig utrustning och övervikt är vanliga orsaker till problem i hundens rörelseapparat. Som ett exempel har undersökningar visat att mer än hälften av alla hundar någon gång får ryggproblem. Tänk på att plötsliga beteendeförändringar ofta beror på någon form av smärta hos hunden! Om du regelbundet låter en hundfysioterapeut gå igenom din hund kan muskelproblem som bristningar och knutor upptäckas i tid och behandling kan ges så att uppkomsten av framtida besvär och skador förebyggs.
Ömhet och ryggont kommer många gånger som ett sekundärt problem, därför är det alltid bra att gå igenom din hund en gång hos veterinären för att hitta grundorsaken. Alla hundar mår också bra av massage som ger smärtlindring och ett ökat välbefinnande. Hundfysioterapi kan också hjälpa den äldre hunden till ett smärtfritt och rörligt liv.

Kännetecken hos hund som har ont

 • Ändrat beteende
 • Agressivitet
 • Går undan och inte vill vara med
 • Problem/motvillighet att hoppa upp i bilen
 • Stress
 • Depression
 • Krökt eller krumpt rygg
 • Hälta  

Rehabilitering

Efter operationer i rörelseapparaten används fysioterapi i rehabiliteringen för att lindra smärta och för att hunden ska återfå bästa möjliga funktion, rörelsemönster och styrka. Behov av rehabilitering finns också vid problem och skador i hundens muskler, senor, leder, skelett och nervsystem. Vid neurologiska skador är rehabiliteringens funktion att hjälpa kroppen återfå kontroll över de signaler och funktioner som blivit påverkade. Förutom att träna styrka och rörlighet behöver alltså också nervsystemets funktion tränas. Detta sker ofta genom balans och koordinationsträning.

Även kroniska sjukdomar som artros, spondylos och L7-S1 kan behandlas. En kronisk sjukdom går inte att bota. Däremot kan vi bromsa utvecklingen av sjukdomen och hjälpa hunden med smärtlindring och rörelseträning.

Exempel på diagnoser där rehabilitering/hundfysioterapi behövs är

 • Artros
 • Osteokondros
 • Höftleds- och armbågsledsdysplasi (HD/AD)
 • Patellaluxation
 • Benhinneinflammation
 • Korsbandsskador
 • Diskbråck
 • Spondylos
 • L7/S1-syndrom
 • Degenerativ myelopati (vingelsjuka)

Det finns flera olika behandlingsmetoder som kan användas vid rehabilitering av hund. Valet av behandlingsmetod beror på hundens skada/problem och hur den är som individ. En sammantagen bedömning bestämmer hur den individuella planen för rehabiliteringen läggs upp.

Hundfysioterapeutisk behandling är ett komplement till veterinärbehandling och hundfysioterapeuten samarbetar därför ofta med veterinär för en optimal behandling. När du får en remiss på rehabilitering från din veterinär täcker försäkringsbolagen rehabiliteringskostnaderna, helt eller delvis, beroende på bolag och typ av försäkring.

Vanliga träningsformer inom rehabilitering:

 • Simträning i bassäng
 • Water trademill
 • Massage & stretching
 • Laserbehandling
 • Kavaletti
 • Balans/ bollträning
 • Vibbträning

Varje hund är individuell och den träningsformen som fungerade bäst för grannhunden behöver inte alltid vara den mest optimala för just din hund!

Kom ihåg att hundfysioterapi är ett komplement och aldrig ersätter veterinärbehandlig, men veterinärbehandling ersätter heller aldrig hundfysioterapeutens uppgift! Hand i hand är de som bäst!Nyhet/Update!

Changdobels satsning på hälsovård i Stockholm är riktat till alla hundar som är i behov av rehabilitering, men som också erbjuder hälsoundersökningar, rörlighets- och motionsträning, rådgivning och mycket mer. Vill du boka en tid hos vår hundfysioterapeut gör du det enklast här.