changdobels hemsida laddas nu Changdobels ikon loader

Laddar Changdobels

Viktigt att tänka på vid hundmöten

Hundiversum Hunddagis

Av 31 aug, 2018

Möte mellan hundar

Stanna inte upp (om du inte har en träningsmetod som fungerar bäst så för dig och din hund) och håll lite kortare koppel utan att hålla det för spänt. När du håller spänt koppel och/eller stannar så märker hunden att det är något du reagerar på och risken att hunden reagerar är då större. Bäst är att bara gå vidare och avleda hundens uppmärksamhet med godis om det behövs. Låt inte din hund hälsa på andra hundar utan att först prata med hundföraren och se ifall det är okej. Risken för bråk mellan hundar är ingening man vill ta.

Människor som möter hund

Gå åt sidan några meter så att hunden inte känner sig trängd och har utrymme att prommenera på. En hund som känner sig trängd kan göra utfall i självförsvar.
Om du vill hälsa på en hund eller vill fråga något, gå inte fram utan att fråga innan. Det kan vara en hund som är rädd för främlingar och då är det inte bra att närma sig hur som helst. Att gå rakt emot, samt att böja sig över en hund ses som hotfullt på hundspråk. 

Cyklister

Om du behöver passera någon med hund, sänk farten och plinga i god tid så att hund och förare vet om att du närmar dig.
Tänk på att hålla avstånd, vissa hundar kan bli rädda av snabba och oförutsägbara rörelser och vissa hundar gör utfall mot bland annat cyklister.